Persondata

BilletKontoret A/S er et dansk rejsebureau, som søger at skabe de bedst tænkelige indkøbs- og produktionsvilkår for rejsebureauerne samt de bedste salgskanaler for luftfartsselskaberne og bed-banks samt andre leverandører. BilletKontoret indgår derfor ikke aftaler om salg til private, men alene salg til rejsebureauer og -agenter samt leverandører.

BilletKontoret A/S agerer som databehandler for vores samarbejdspartnere, hvilket betyder at vi behandler personoplysninger efter instruks fra den dataansvarlige, og i overensstemmelse med den databehandleraftale der er indgået mellem BilletKontoret A/S og vores samarbejdspartnere.

I henhold til den indgåede databehandleraftale har vi forpligtet os til at føre en opdateret liste over vores underdatabehandlere:

Underdatabehandler Datalokation Beskrivelse af ydelser Lovligt grundlag for databehandling uden for EU Opdateret
Supporters A/S Danmark IT-service og support   25-05-2018
Zitcom A/S Danmark Hosting   25-05-2018
Hetzner Online GmbH Tyskland Hosting   25-05-2018
Microsoft Office 365 EU Kontoradministration og fildeling   25-05-2018
Nordic Backup A/S Danmark Backup   25-05-2018
Rep. Office of PLC “Billetkontoret A/S” St. Petersburg (filial af Billetkontoret A/S) Rusland Fejlhåndtering, support og udvikling EU-kommissionens standardkontrakt 25-05-2018

Revisorerklæring er endnu ikke udarbejdet.